9cao1最稳定的资源站


联系我们国内市场部

名  字 手机 职   务
林华善 17759380212 销售总监
     
     


国际市场部

名  字 手机 职   务
曹宇容 15959301795 销售经理
     
餐饮事业部

名  字 手机 职   务
周统建 18650567356 销售总监
     

中国 . 福建. 宁德市漳湾疏港路15号


电话:0593-2805888

邮件:xyy@acesangjo.com 


 
中文

现在致电 0593-2805888 OR 查看更多联系方式 →

Go To Top 回顶部
狠狠色狠狠色综合日日 狠狠色狠狠色综合日日 狠狠色狠狠色综合日日